For Candidate > 채용정보
합성연구
기타직 국내 중견 제약회사

채용포지션:  합성연구 

 

주요업무

·         신제품 기술개발 및 합성방법 개발

·         제네릭 API 공정개선 및 최적화 연구

·         원료의약품 허가등록을 위한 DMF 작성 지원

 

자격  우대사항

1. 경력 3년 이상 

2. 의학, 약학, 화학등 전공자 (우대)

3. 석사 이상

 

근무조건

       : 면접후 결정
근무형태  : 
정규직(수습기간)-3개월
근무지역  :  경기 용인시 기흥구  

근무일시  :  5(~) 오전 8~오후 5


 담당헤드헌터 서창규 이사

 e-메일          ckseo@goldenbeenet.com

 연락처         010-5170-3466

 접수기간          채용시마감